model pęcherza moczowego

Cystektomia to termin medyczny określający chirurgiczne usunięcie pęcherza moczowego lub jego części. Cystektomia może przyjąć jedną z dwóch postaci. Jedną z nich jest cystektomia radykalna obejmująca usunięcie pęcherza moczowego wraz z sąsiadującymi narządami i tkankami. W przypadku mężczyzn cystektomia radykalna określana jest mianem cystoprostatektomii.

Cystoprostatektomia obejmuje usunięcie pęcherza moczowego oraz gruczołu krokowego wraz z pęcherzykami nasiennymi. W przypadku kobiet zabieg obejmuje usunięcie pęcherza moczowego wraz z cewką, macicą, przydatkami – jajnikami i jajowodami – i przednią ścianą pochwy.

Wskazaniem do chirurgicznego usunięcia pęcherza moczowego jest najczęściej zaawansowana choroba nowotworowa. Wskazuje się tu na:

 • rak pęcherza moczowego naciekający mięśniówkę,
 • rak powierzchowny o wysokim stopniu agresji,
 • nawrotowy rak śródnabłonkowy oporny na leczenie wlewkami,
 • rozległy brodawczakowaty guz pęcherza, którego nie można usunąć drogą przezcewkowej elektroresekcji.

Cystektomia jest obecnie jednym z trzech najczęściej wykonywanych zabiegów operacyjnych w ramach uroonkologii. W przypadku zdiagnozowania zaawansowanego raka pęcherza, zabieg radykalny uważa się za najbardziej skuteczny. Wynika to z faktu, iż radykalne usunięcie pęcherza moczowego wraz z sąsiadującymi narządami i tkankami niweluje ryzyko nawrotu choroby, jakie generuje oszczędzenie sąsiadujących tkanek.

Usunięcie pęcherza moczowego: Charakterystyka metod zabiegowych

Cystektomia może zostać przeprowadzona metodą tradycyjną lub w asyście robota. Warunkiem do przeprowadzenia zabiegu z zastosowaniem chirurgii robotycznej jest kwalifikacja pacjenta do takiej operacji. O zakwalifikowaniu chorego do zabiegu w asyście robota chirurgicznego decydują przede wszystkim choroby współistniejące, jak również masa ciała, a także przebyte wcześniej zabiegi chirurgiczne.

Cystektomia radykalna metodą klasyczną

W sytuacji, w którejnowotwór wykazuje większe zaawansowanie i nacieka głębsze warstwy ściany pęcherza, niezbędna jest rozległa operacja. Metoda klasyczna, nazywana również metodą „otwartą” zakłada zastosowanie klasycznych technik operacyjnych, co wiąże się z otwarciem powłok brzusznych pacjenta. To niesie za sobą:

 • widoczną bliznę po zabiegu,
 • wydłużenie okresu pobytu w szpitalu po zabiegu,
 • wydłużenie okresu rekonwalescencji po zabiegu,
 • wyższe ryzyko wystąpienia powikłań,
 • ogólne osłabienie pacjenta wynikające z utraty krwi.

Cystektomia metodą otwartą to wciąż bardzo popularny sposób leczenia nowotworu pęcherza moczowego. Wynika to z faktu, iż nie wszyscy pacjenci kwalifikują się do leczenia małoinwazyjnego.

Cystektomia radykalna w asyście robota

Cystektomia radykalna w asyście robota stanowi nowy standard leczenia zaawansowanych zmian nowotworowych w obrębie pęcherza moczowego. Zabieg nie wymaga otwarcia powłok brzusznych pacjenta, a jedynie wykonania kilku niewielkich nacięć, po których pozostają praktycznie niewidoczne blizny. Dodatkowym atutem operacji w asyście robota jest możliwość wielokrotnego powiększenia pola operacyjnego, w efekcie czego zabieg przeprowadzany jest ze znacznie większą precyzją niż leczenie  metodą klasyczną.

Ze względu na liczne korzyści dla pacjenta, w przypadku pacjentów kwalifikujących się do zabiegu robotycznego rezygnujemy z leczenia metodami chirurgii klasycznej na rzecz chirurgii robotycznej. W ten sposób:

 • ograniczamy ingerencję w ciało pacjenta,
 • minimalizujemy zakres ran pooperacyjnych,
 • skracamy czas pobytu pacjenta w szpitalu,
 • skracamy czas rekonwalescencji po zabiegu,
 • ograniczamy ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych.