wizyta u lekarza

Cystostomia, czyli przetoka pęcherzowo-skórna, to sposób na odprowadzenie moczu u pacjentów z zatrzymaniem moczu oraz u pacjentów, u których zachodzi konieczność odprowadzenia moczu inną drogą niż przez cewkę moczową.

W wielu przypadkach cystostomię wykonuje się u pacjentów onkologicznych z usuniętym pęcherzem, choć nie jest to jedyne wskazanie do przeprowadzenia zabiegu. Jakie są inne wskazania do cystostomii?

Co to jest cystostomia?

Cystostomia to procedura medyczna, która polega na chirurgicznym utworzeniu otworu przez ścianę jamy brzusznej bezpośrednio do pęcherza moczowego w celu umieszczenia cewnika, który umożliwia odprowadzanie moczu. Jest to zabieg stosowany w sytuacjach, gdy naturalna droga wydalania moczu jest zablokowana lub gdy pacjent nie jest w stanie samodzielnie oddawać moczu z powodu różnych schorzeń lub zaburzeń.

W zależności od przyczyny, która wymusiła jej przeprowadzenie cystostomia może być wykonana jako procedura tymczasowa lub stała. W przypadku tymczasowej cystostomii, cewnik może być usunięty po wyeliminowaniu przyczyny blokady dróg moczowych. W sytuacji, gdy cystostomia jest rozwiązaniem długoterminowym, pacjent musi nauczyć się ją prawidłowo obsługiwać.

Główne wskazania do cystostomii

Cystostomia jest ważną procedurą medyczną, która może być stosowana w różnych sytuacjach klinicznych. Główne wskazania do przeprowadzenia cystostomii obejmują:

  • zatrzymanie moczu spowodowane obstrukcją dróg moczowych,
  • uszkodzenia cewki moczowej,
  • potrzebę długoterminowego cewnikowania, które nie jest możliwe do przeprowadzenia przez cewkę moczową,
  • konieczność ominięcia dolnych dróg moczowych z powodu urazów lub operacji.

Cystostomia może być również zalecana pacjentom z poważnymi uszkodzeniami neurologicznymi wpływającymi na kontrolę pęcherza moczowego, a także jako część leczenia niektórych schorzeń onkologicznych.

Obstrukcje dróg moczowych

Jednym z najczęstszych wskazań do wykonania cystostomii są obstrukcje dróg moczowych, które uniemożliwiają naturalne wydalanie moczu. Przyczynami takich obstrukcji mogą być kamienie moczowe, nowotwory, czy powiększona prostata. Cystostomia pozwala na ominięcie zablokowanych dróg moczowych i jest często stosowana jako metoda ratująca życie w przypadku ostrego zatrzymania moczu.

Uszkodzenia cewki moczowej

W przypadku urazów, operacji lub innych stanów patologicznych, które prowadzą do uszkodzenia cewki moczowej, cystostomia może być niezbędna do odprowadzania moczu. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach, gdy konieczna jest odbudowa cewki moczowej lub gdy spodziewany jest długotrwały proces leczenia.

Neurogenne dysfunkcje pęcherza

Pacjenci z uszkodzeniami neurologicznymi, takimi jak stwardnienie rozsiane, urazy rdzenia kręgowego czy inne schorzenia wpływające na funkcjonowanie układu nerwowego, mogą cierpieć na neurogenną dysfunkcję pęcherza. W takich przypadkach cystostomia może być zalecana w celu zapewnienia regularnego i kontrolowanego opróżniania pęcherza, co jest kluczowe dla zapobiegania infekcjom dróg moczowych i zachowania zdrowia nerek.