wstążka jako symbol raka jajnika

Rak jajnika pozostaje jednym z najbardziej nieuchwytnych i niezrozumianych nowotworów ginekologicznych. Mimo postępów w medycynie, wokół tej choroby wciąż krąży wiele mitów i nieścisłości, które mogą wprowadzać w błąd i powodować niepotrzebny strach wśród kobiet.

W tym artykule, wspólnie z ekspertami z dziedziny onkologii, postanowiliśmy obalić najczęstsze mity dotyczące raka jajnika.

Mit 1: Rak jajnika to choroba osób starszych

Powszechnie uważa się, że rak jajnika dotyka głównie starsze kobiety. Rzeczywiście statystyki wskazują, że większość zachorowań diagnozowanych jest u kobiet po 50. roku życia. Nie oznacza to jednak, że młodsze kobiety są wolne od ryzyka zachorowania. Rak jajnika może dotknąć kobiety w każdym wieku, a jego występowanie u młodszych kobiet, choć rzadsze, jest możliwe i nie powinno być ignorowane.

Niestety, ze względu na brak charakterystycznych wczesnych objawów, rak jajnika często jest diagnozowany w późniejszych stadiach, co komplikuje leczenie i pogarsza rokowania. Dlatego tak ważne jest, aby kobiety w każdym wieku były świadome potencjalnych objawów i regularnie poddawały się badaniom kontrolnym.

Mit 2: Istnieje skuteczna profilaktyka raka jajnika

Jednym z powszechnie występujących mitów jest przekonanie, że istnieją skuteczne metody profilaktyki raka jajnika. Niestety, w przeciwieństwie do innych nowotworów, takich jak rak piersi czy rak szyjki macicy, gdzie regularne badania przesiewowe mogą skutecznie wykrywać chorobę na wczesnym etapie, w przypadku raka jajnika nie istnieją obecnie powszechnie akceptowane metody profilaktyczne, które pozwalałyby na wczesne wykrycie tego nowotworu.

W badaniach ginekologicznych i podczas ultrasonografii dopochwowej lekarze mogą zauważyć niepokojące zmiany na jajnikach, ale te metody nie są wystarczająco skuteczne, aby służyć jako narzędzia przesiewowe w kierunku raka jajnika. Jedynym pewnym sposobem na potwierdzenie diagnozy jest operacja chirurgiczna lub laparoskopia, a dokładniej – analiza histopatologiczna pobranego materiału.

Mit 3: Nosicielstwo mutacji BRCA1/BRCA2 jest równoznaczny z zachorowaniem

Wiele osób błędnie zakłada, że posiadanie mutacji genów BRCA1 lub BRCA2 automatycznie oznacza, że zachorują one na raka jajnika. Chociaż nosicielstwo tych mutacji zwiększa ryzyko rozwoju raka jajnika, nie jest to równoznaczne z nieuchronnością zachorowania.

Geny BRCA1 i BRCA2 odgrywają kluczową rolę w naprawie uszkodzeń DNA. Mutacje w tych genach mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka rozwoju niektórych typów raka, w tym raka jajnika. Statystycznie, kobiety z mutacjami w genach BRCA1 i BRCA2 są obciążone wyższym ryzykiem zachorowania na raka jajnika w porównaniu z kobietami, u których nie stwierdzono mutacji.

Mit 4: Raka jajnika nie da się leczyć

Istnieje powszechny mit, że rak jajnika jest chorobą nieuleczalną. Chociaż jest to jeden z trudniejszych do leczenia nowotworów ze względu na częste diagnozowanie w późniejszych stadiach, to jednak postęp w medycynie onkologicznej sprawia, że leczenie raka jajnika jest możliwe i może prowadzić do remisji, a nawet całkowitego wyleczenia.

Tradycyjne metody leczenia raka jajnika obejmują chirurgię, chemioterapię oraz radioterapię. Chirurgia, mająca na celu usunięcie nowotworu, jest często pierwszym krokiem w leczeniu. W zależności od stadium i rozprzestrzenienia się choroby, może być to operacja oszczędzająca narządy lub bardziej radykalna, obejmująca usunięcie macicy, jajników, jajowodów, i, w niektórych przypadkach, także innych narządów dotkniętych przez nowotwór.