fiolki chemioterapia

Rak prostaty jest drugim pod względem zapadalności i umieralności nowotworem złośliwym dotykającym mężczyzn. Zapadalność na raka prostaty rośnie w większości rozwiniętych krajów świata. Rosnąca liczba diagnozowanych pacjentów jest wynikiem rosnącej świadomości zdrowotnej oraz wydłużania się średniej długości życia mężczyzn.

Chemioterapia jest jednym z wielu dostępnych sposobów leczenia raka prostaty. Stanowi istotny element terapii, szczególnie w zaawansowanych stadiach choroby nowotworowej. I to na chemioterapii skupimy się w poniższym artykule.

Chemioterapia w leczeniu raka prostaty: Ogólny zarys

Chemioterapia w leczeniu raka prostaty jest rekomendowana przede wszystkim w przypadku zaawansowanych postaci nowotworów, z obecnością przerzutów, gdy korzyści z tak intensywnego leczenia przeważają niekorzystne skutki uboczne. Należy przy tym pamiętać, że skutecznośćchemioterapii w leczeniu raka prostaty jest zróżnicowana i zależy od wielu czynników, takich jak stopień zaawansowania choroby, agresywność nowotworu oraz ogólny stan zdrowia pacjenta, a sama chemioterapia nie leczy raka. Może natomiast opóźnić jego postęp, zmniejszyć objawy i poprawić jakość życia pacjenta. Co do zasady, chemioterapia ogranicza progresję i agresję choroby nowotworowej i może być stosowana wraz z innymi, bardziej radykalnymi metodami leczenia.

Jak działa chemioterapia?

Chemioterapia jest metodą leczenia nowotworów bazującą na właściwościach i działaniu określony związków chemicznych. Stosowane w chemioterapii związki chemiczne hamują i zaburzają proces podziałów komórkowych, powodując tym samym śmierć szybko dzielących się komórek, jakimi są komórki nowotworowe. Niestety, chemioterapii oddziałuje niekorzystnie także na zdrowe komórki, w szczególności komórki szpiku kostnego, przewodu pokarmowego i włosów, tym samym powodując określone efekty uboczne.

Wskazania do chemioterapii

Chemioterapia jest formą leczenia systemowego, co oznacza, że leki rozprowadzane są w całym organizmie, docierając w ten sposób do komórek nowotworowych, które mogą znajdować się w różnych jego częściach. W kontekście raka prostaty, chemioterapia nie jest zazwyczaj pierwszą linią leczenia, ale może stać się kluczową opcją w określonych sytuacjach, takich jak:

  • odporność na hormonoterapię,
  • szybki postęp choroby (Jeśli rak prostaty rozwija się szybko, z dużą liczbą przerzutów, szczególnie do kości i innych organów, chemioterapia może być rozważana w celu spowolnienia postępu choroby i złagodzenia objawów.)
  • wysoki poziom PSA po leczeniu początkowym,
  • występowanie znaczących objawów, które wpływają na obniżenie komfortu i jakości życia pacjenta.

Chemioterapia staje się opcją leczenia raka prostaty, gdy inne metody okazują się nieskuteczne lub gdy choroba jest w zaawansowanym stadium.