woreczek do urostomii

Urostomia (przetoka moczowo-skórna) jest zabiegiem medycznym stosowanym w przypadkach problemów z wydalaniem moczu. Procedura umożliwia odprowadzanie moczu poza organizm pacjenta, gdy naturalne drogi wydalnicze są zablokowane lub uszkodzone.

Na czym polega urostomia? Kiedy jest wykonywana? Jakie są jej rodzaje? Jakie mogą być powikłania po zabiegu? Na te i wiele innych pytań dotyczących leczenia problemów z wydalaniem moczu odpowiemy w poniższym artykule.

Na czym polega urostomia?

Głównym celem zabiegu jest umożliwienie odprowadzania moczu z organizmu wówczas, gdy naturalne drogi wydalnicze (cewka moczowa i pęcherz) są zablokowane lub uszkodzone i nie mogą prawidłowo funkcjonować. Dysfunkcje te mogą być wynikiem chorób, urazów, operacji lub innych stanów medycznych wpływających na układ moczowy.

Procedura wyłonienia dróg moczowych polega na chirurgicznym wytworzeniu otworu (stomii) w brzuchu pacjenta, przez który mocz jest odprowadzany na zewnątrz ciała. Moczowody są przekierowywane z pęcherza moczowego (lub bezpośrednio z nerek, w zależności od rodzaju urostomii) do tego otworu. Następnie mocz jest zbierany w specjalnym worku stomijnym, który jest przymocowany do skóry wokół stomii.

Zależnie od przyczyny problemów z układem moczowym oraz od ogólnego stanu zdrowia pacjenta urostomia może być wykonana jako rozwiązanie czasowe lub stałe.

Metody przeprowadzania zabiegu

Urostomia, jako procedura chirurgiczna, może być realizowana na kilka różnych sposobów, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta i specyfiki jego stanu zdrowia. Wyróżnia się:

  • urostomię otwartą,
  • urostomię szczelną (lub kontynentalną).

Urostomia otwarta jest najprostszą formą urostomii, w przypadku której mocz jest stale odprowadzany do zewnętrznego worka stomijnego. Zabieg polega na przekierowaniu moczowodów bezpośrednio na zewnątrz ciała, co pozwala na ciągły odpływ moczu. Do urostomii otwartych zalicza się przetokę moczowodowo-skórną oraz przetokę pęcherzowo-skórną.

Urostomia szczelna to rodzaj urostomii zapewniający trzymanie moczu i umożliwiający pacjentowi kontrolowanie czasu opróżniania. Zabieg jest bardziej złożony, a jego zastosowanie wymaga od pacjenta zdolności do samodzielnego kateterowania stomii w celu opróżnienia pęcherza.

Rodzaje urostomii różnią się pod względem techniki chirurgicznej, sposobu odprowadzania moczu oraz wymagań dotyczących opieki pooperacyjnej.

Kiedy jest wykonywana urostomia?

Główne wskazania do przeprowadzenia urostomii obejmują różnego rodzaju stany medyczne, które powstały w wyniku zmian chorobowych, urazów lub są efektem wad wrodzonych. Do głównych wskazań do zabiegu zaliczamy:

  • kamienie w moczowodach lub nerkach, których rozmiar lub umiejscowienie uniemożliwiają naturalny przepływ moczu,
  • urazy i choroby nowotworowe pęcherza moczowego lub moczowodów,
  • urazy oraz zwężenia światła przewodów moczowych,
  • uszkodzenie cewki moczowej w wyniku usunięcia guza prostaty,
  • wady wrodzone związane z budową i funkcjonowaniem dróg moczowych,
  • chroniczne zakażenia,
  • niepowodzenie innych metod leczenia.

Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu urostomii, zwłaszcza stałej, jest decyzją medyczną, która każdorazowo wymaga dokładnego rozważenia i omówienia z pacjentem. Pod uwagę należy wziąć indywidualne potrzeby zdrowotne pacjenta oraz jakość jego życia po zabiegu.