Roboty chirurgiczne znacznie ułatwiają lekarzom przeprowadzanie operacji i skomplikowanych zabiegów. Zapewniają większą precyzję, przy jednoczesnym ograniczeniu ingerencji w ciało pacjenta. Ale czy operacje robotyczne stają się standardem w naszym kraju?

Robot chirurgiczny jest naturalną ewolucją, kontynuacją rozwoju technologicznego zabiegów endoskopowych. Robotyzacja w chirurgii będzie postępować i obejmować coraz szerszy zakres realizowanych procedur. Na rozwoju chirurgii robotycznej skorzystają zarówno pacjenci, jak i lekarze oraz cały system opieki zdrowotnej. Będzie można przeprowadzać większą liczbę zabiegów w tym samym czasie, ograniczyć do minimum ryzyko błędu oraz znacząco skrócić okres rekonwalescencji pacjenta i koszty jego hospitalizacji.

W jakich dziedzinach zastosowanie znajdują operacje robotyczne?

Pierwszym, co kojarzy się z chirurgią robotyczną to operacja wycięcia gruczołu krokowego. Wynika to przede wszystkim z systemu refundacji zabiegów. Jako pierwszy refundowany przez NFZ był właśnie zabieg prostatektomii. Nie oznacza to jednak, że roboty chirurgiczne nie mogą być wykorzystywane także w innych dziedzinach medycyny. Statystyki z innych państw wskazują na wykorzystanie systemu robotycznego w zabiegach chirurgicznych oraz ginekologicznych. Polskie Ministerstwo Zdrowia również planuje rozszerzyć finansowanie zabiegów z wykorzystaniem robota chirurgicznego o nowe wskazania.

Operacje robotyczne czy stają się standardem w Polsce?

Od robotyzacji w chirurgii nie ma odwrotu, głównie dlatego że jest to proces, który pozwala na udoskonalenie narzędzi operacyjnych. Roboty chirurgiczne dają nieograniczone wręcz możliwości rozwoju w kierunku miniaturyzacji narzędzi, a co za tym idzie coraz większej precyzji działań chirurga i coraz mniejszej ingerencji w ciało pacjenta. Na tę chwilę w publikacjach dotyczących operacji robotycznych na korzyść tego typu zabiegów wskazuje się:

  • mniejszą utratę krwi podczas operacji,
  • mniejszą liczbę powikłań,
  • krótszy czas hospitalizacji pozabiegowej w porównaniu z zabiegami laparoskopowymi.

Należy się spodziewać, że przyszłość przyniesie postęp robotyzacji, a także rozgraniczenie na roboty uniwersalne, które staną się standardowym elementem wyposażenia bloku operacyjnego oraz roboty wysokospecjalistyczne przeznaczone do obsługi wybranych procedur. Kiedy to nastąpi? Jak rozwija się chirurgia robotyczna w Polsce?

Chirurgia robotyczna w Polsce musi pokonać liczne przeszkody na drodze do dalszego, harmonijnego rozwoju. W naszym kraju wciąż brakuje spójnej koncepcji wykorzystywania platform robotycznych, w efekcie czego robotyka rozwija się inaczej w ośrodkach prywatnych, a inaczej w publicznych. W dużej mierze wynika to z kosztów, jakie wiążą się z wyposażeniem bloku operacyjnego w platformę robotyczną oraz szkoleniami dla chirurgów je obsługujących. Tak czy inaczej, rokrocznie liczba zabiegów przeprowadzanych w asyście robotów chirurgicznych rośnie, a chirurgia robotyczna stała się już standardem w pewnych dziedzinach medycyny, w szczególności w urologii i ginekologii.