recepcja przychodni

Jeszcze do niedawna operacje robotyczne były rzadkością w naszym kraju. Przez długi czas barierą dla rozwoju mało inwazyjnych technik operacyjnych były koszty procedury, które kilkukrotnie przewyższały wycenę tradycyjnych zabiegów stosowanych w chirurgii onkologicznej.

Ze względu na ograniczone fundusze oraz wysoki koszt systemu Agencja Oceny Technologii Medycznych wydała w 2014 roku negatywną opinię odnośnie stosowania robota da Vinci w leczeniu chirurgicznym raka gruczołu krokowego, raka jelita grubego i raka błony śluzowej macicy. To skutkowało brakiem refundacji dla tego typu zabiegów. A jak sytuacja wygląda dzisiaj?

Refundacja operacji robotycznych w 2023 roku

W styczniu 2022 roku Minister Zdrowia ogłosił, że od kwietnia chorzy na nowotwór prostaty będą mieli zagwarantowane darmowe leczenie w asyście systemu robotycznego. Od 1 kwietnia 2022 roku Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje zabiegi radykalnej prostatektomiiprzy pomocy robota chirurgicznego. W konsekwencji powyższego dostęp do świadczenia systematycznie wzrasta,  w raz z nim rośnie liczba świadczeniodawców i przeprowadzanych zabiegów.

Od 1 sierpnia 2023 roku lista świadczeń gwarantowanych w leczeniu szpitalnym ma zostać rozszerzona o dwie nowe procedury wykonywane w asyście robota chirurgicznego. Na listę zostały wpisane:

  • leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego nowotworu złośliwego błony śluzowej macicy,
  • leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego nowotworu złośliwego jelita grubego.

Procedury, o które rozszerzono listę świadczeń gwarantowanych już wcześniej były przeprowadzane w polskich placówkach, ale nie były dostępne w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.

Swoją decyzję resort zdrowia argumentuje możliwością poprawy wyników leczenia i jakości życia pacjentów z nowotworem złośliwym błony śluzowej macicy oraz nowotworem złośliwym jelita grubego poprzez zapewnienie im dostępu do mało inwazyjnego postępowania chirurgicznego. Rozszerzenie listy zabiegów refundowanych rekomendowała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Operacje robotyczne sfinansowane przez NFZ w 2022 roku

Jak już wspomnieliśmy od 1 kwietnia 2022 roku Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje zabiegi radykalnej prostatektomii przy pomocy robota chirurgicznego. Do końca minionego roku NFZ sfinansował 2150 operacji robotycznych. Ich liczba stale wzrasta, co jest spowodowane rosnącym dostępem do świadczeń na terenie całego kraju.

Operacje robotyczne są w pełni refundowane w urologii we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Belgii, Danii, Czechach, Japonii. We Francji, Włoszech, Niemczech, USA, Szwajcarii, Holandii, Norwegii refundacja obejmuje kwotę do wysokości kosztów leczenia laparoskopowego. W Polsce leczenie prostaty z wykorzystaniem systemu robotycznego jest refundowane w całości. Na identycznych zasadach refundowane będą świadczenia dodane do listy świadczeń gwarantowanych. Warunkiem skorzystania z leczenia w ramach NFZ jest skorzystanie z usług placówki współpracującej z Narodowym Funduszem Zdrowia.