kobieta z bólem brzucha

Każdego roku na raka jajnika umiera na świecie ponad 114 000 kobiet, a światowe raporty epidemiologiczne wskazują stały wzrost tendencji do zachorowania. Co ważne, większość nowotworów jajnika to guzy sporadyczne, zaledwie od 5 do 10% wszystkich przypadków stanowią zachorowania o podłożu genetycznym. Czym objawia się rak jajnika? Jak go wykryć?

Rak jajnika jest określany przez lekarzy mianem cichego zabójcy. To niechlubne miano zyskał ze względu na utrudnioną diagnostykę i późne wykrywanie, które przekłada się na niepewne lub złe rokowania. Rokowania w raku jajnika zależą wszystkim od stopnia zaawansowania choroby, w którym została ona wykryta.

Objawy raka jajnika

Zanim przejdziemy do omówienia najczęstszych objawów raka jajnika, warto podkreślić, że symptomy choroby w początkowych stadiach zaawansowania są bardzo słabo wyrażane i najczęściej mają charakter nieswoisty. W związku z powyższym są często mylnie utożsamiane z dolegliwościami ze strony układu pokarmowego. Kolejnym czynnikiem wpływającym na późne wykrywanie zmian chorobowych jest fakt, iż symptomy na ogół nie są niepokojące dla pacjentki, a kiedy skłonią ją już do wizyty u lekarza pierwszego kontaktu nie wskazują na konieczność zlecenia szczegółowej diagnostyki ginekologicznej.

To wszystko sprawia, że pomimo dużych wysiłków zmierzających do wczesnego wykrywania raka jajnika, schorzenie to stale stanowi trudny problem w ginekologii onkologicznej. W Polsce rak jajnika jest szóstym co do częstości występowania nowotworem złośliwym u kobiet. Występuje u kobiet w każdym wieku, ale najwięcej zachorowań występuje w wieku od 40 do 70 roku życia.

Najczęstsze objawy raka jajnika

Pacjentki, u których zdiagnozowano raka jajnika obserwowały u siebie następujące objawy:

 • wodobrzusze – wodobrzusze występuje u 30% chorych i stanowi jeden z najczęstszych objawów nowotworu, który skłania pacjentki do odbycia konsultacji lekarskiej,
 • uczucie ciężkości w jamie brzusznej – często towarzyszą mu dolegliwości bólowe, przy czym występują one w nietypowych dla narządu rodnego lokalizacjach,
 • nerwobóle ud, okolicy kulszowej lub pachwinowej – te objawy są stosunkowo rzadkie i wiążą się z zajęciem przez nowotwór splotu nerwowego,
 • uczucie ciężkości lub ucisku – dyskomfort może być spowodowany przez ciężar własny dużej torbieli lub ucisk spowodowany przez nacieki nowotworowe,
 • nieprawidłowe krwawienie z dróg rodnych – objaw występujący sporadycznie.

Wraz z postępem choroby i rozrostem guza pacjentki doświadczają:

 • uczucia nagłego parcia na mocz,
 • zaparć,
 • dolegliwości bólowych podczas stosunków seksualnych,
 • selektywnej nietolerancji pokarmowej,
 • nudności i wymiotów,
 • braku łaknienia.

W przypadku, w którym zmiana nie przekracza torebki guza może wystąpić skręt szypuły guza, co powoduje ataki bólowe w miednicy. Mogą im towarzyszyć wymioty. Ataki ustępują samoistnie.

Wczesne symptomy raka jajnika

Ze względu na fakt, iż wczesne wykrycie choroby znacząco wpływa na rokowania, warto być szczególnie wyczulonym na wczesne symptomy raka jajnika i od razu skonsultować się z lekarzem ginekologiem, mimo iż symptomy sugerują na nieprawidłowości w obrębie układu pokarmowego.

Wśród wczesnych symptomów choroby pacjentki wskazują na: zaparcia, wzdęcia, uczucie pełności w brzuchu, bóle podbrzusza, zwiększenie obwodu brzucha, szybkie uczucie pełności podczas jedzenia, zmianę częstotliwości oddawania moczu.