Chirurgia robotyczna

Nowoczesne technologie otwierają przed nami zupełnie nowe możliwości leczenia chirurgicznego. Jedną z technik, która pozwoliła na prawdziwy skok jakościowy w tym zakresie są roboty chirurgiczne.

Umożliwiają one zapewnienie skutecznego leczenia, w szczególności chorób nowotworowych, przy jednoczesnym ograniczeniu ingerencji w ciało pacjenta do absolutnego minimum.

Dodatkowym atutem chirurgii robotycznej, nazywanej również robotową lub w asyście robota, jest nieosiągalna dotąd precyzja działania, co w przypadku zabiegów onkologicznych zwiększa szanse na wyleczenie i zachowanie narządu. Poniżej przedstawiamy Państwu więcej szczegółów związanych z tą metodą leczenia.

Zalety operacji w asyście robota

Obecnie w onkologii stosuje się trzy metody leczenia chirurgicznego:

  • zabiegi przeprowadzane metodą klasyczną,
  • zabiegi laparoskopowe,
  • zabiegi w asyście robota.

Liczba zabiegów klasycznych z każdym rokiem maleje na rzecz chirurgii robotycznej. Dzieje się tak ponieważ operacja w asyście robota niesie za sobą liczne korzyści dla pacjenta. Przede wszystkim, o czym już wspominaliśmy, pozwala ograniczyć ingerencję w ciało do absolutnego minimum.  To z kolei przekłada się na obniżenie ryzyka wystąpienia powikłań i skrócenie czasu rekonwalescencji. Ale co właściwie oznacza „ograniczenie ingerencji w ciało do minimum”? Operacje przeprowadzane z dostępu klasycznego wymagają otwarcia jamy brzusznej. W zależności od zakresu operacji cięcie przeprowadzane jest w płaszczyźnie poziomej lub pionowej i może wynosić nawet do kilku centymetrów długości. Średnica otworu, przez których chirurg uzyskuje dostęp do operowanego narządu podczas operacji robotycznej wynosi zaledwie 6 milimetrów. Z perspektywy pacjenta to przede wszystkim:

  • nieporównywalnie mniejszy zakres ingerencji w ciało, a co za tym idzie znaczące zminimalizowanie ryzyka wystąpienia powikłań pooperacyjnych,
  • skrócenie okresu rekonwalescencji i możliwość szybszego powodu do codziennych aktywności,
  • możliwość uniknięcia różnorodnych problemów podczas operacji, takich jak nadmierna utrata krwi czy infekcje i związanych z nimi konsekwencji dla zdrowia i życia pacjenta,
  • duży komfort psychiczny wynikający z niemal niedostrzegalnych dla oka blizn pooperacyjnych.


Z perspektywy pacjentów onkologicznych chirurgia robotyczna ma jeszcze jedną ważną zaletę. Umożliwiając chirurgowi podgląd nawet trudnodostępnych miejsc robot asystujący zapewnia niespotykaną dotąd precyzję działania, co pozwala na usunięcie ognisk nowotworowych bez uszkadzania pobocznych tkanek, a nawet z oszczędzeniem narządu.

Program Urobotic: Najnowsze techniki leczenia w zasięgu ręki

Program Urobotic jest skierowany do pacjentów onkologicznych, mężczyzn i kobiet, u których zdiagnozowano zmiany nowotworowe układu moczowo-płciowego. W programie wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie leczenia, co przekłada się szereg korzyści zarówno dla pacjentów, jak i zespołów chirurgicznych. Zabiegi wykonujemy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Chirurgia robotyczna to przede wszystkim:

  • obrazowanie 3D w rozdzielczości HD, dzięki któremu chirurg uzyskuje wgląd do nawet trudnodostępnych miejsc,
  • łatwość sterowania narzędziami oraz ich stabilność, co wpływa na jeszcze wyższą precyzję działania.


Obrazowanie i łatwość sterowania narzędziami pozwalają zmniejszyć stres i zmęczenie chirurga w trakcie przeprowadzania operacji, w rezultacie podnosząc bezpieczeństwo pacjenta.

Program Urobotic jest stale rozwijany, co skutkuje kolejnymi inwestycjami w nowoczesne zaplecze sprzętowe. Wraz z rozwojem zaplecza zwiększa się dostępność leczenia dla pacjentów, którzy dzięki chirurgii robotycznej zyskują przewagę w walce z chorobą. I to jest nasz cel. Zależy nam na zwiększaniu zasięgu oferowanej pomocy medycznej, do czego konsekwentnie dążymy stale inwestując w nowe technologie i kompetencje naszych lekarzy.