robot chirurgiczny

Rozwój chirurgii robotycznej niesie za sobą liczne korzyści dla pacjentów. Coraz większa dostępność systemów chirurgicznych, takich jak roboty Da Vinci czy Versius skraca czas oczekiwania na zabieg, jednocześnie ograniczając jego ingerencję w ciało pacjenta i ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych. Jak chirurgia robotyczna pomaga kobietom?

Dotychczas o systemach robotycznych mówiło się niemal wyłącznie w kontekście zabiegów realizowanych w obszarze nowotworów prostaty i jelita grubego. Obecnie coraz częściej i głośniej mówi się o wykorzystaniu robotów chirurgicznych w onkologicznej chirurgii ginekologicznej. Jednym z zabiegów, które są przeprowadzane z wykorzystaniem systemów, takich jak Da Vinci czy Versius jest operacja usunięcia macicy.

Korzyści z zastosowania technik robotycznych

Zastosowanie technik robotycznych w leczeniu zabiegowym daje pacjentkom wiele korzyści:

  • skraca okres hospitalizacji po zabiegu do absolutnego minimum,
  • ogranicza utratę krwi w trakcie zabiegu,
  • minimalizuje dolegliwości bólowe,
  • przyspiesza rekonwalescencję i powrót do normalnych aktywności.

Wykorzystanie technik robotycznych stwarza zespołowi medycznemu możliwości, które wcześniej były wręcz nie do pomyślenia. Na szczególną uwagę zasługuje duża precyzja, jaką lekarz uzyskuje dzięki trójwymiarowemu obrazowi operowanego narządu w kilkunastokrotnym powiększeniu. Dzięki temu oraz zminiaturyzowanym narzędziom chirurgicznym lekarz z łatwością może usunąć zmienione chorobowo tkanki z oszczędzeniem tkanek zdrowych sąsiadujących z nowotworem.

Jak wygląda zabieg histerektomii z wykorzystaniem technik robotycznych?

Zabieg rozpoczyna się od sterylnego obłożenia pola operacyjnego. Kolejnym krokiem jest wykonanie małego nacięcia w pępku, które służy wprowadzeniu dwutlenku węgla do jamy brzusznej i wytworzenie odmy brzusznej. Dzięki wytworzeniu odmy możliwe jest uniesienie powłok brzucha od wewnątrz, celem uzyskania przestrzeni, w której będzie można sprawnie operować zminiaturyzowanymi narzędziami. Następnie wykonywane są kolejne nacięcia, przez które wprowadzane są trokary z kamerą endoskopową i narzędziami chirurgicznymi. Chirurg przy pomocy specjalnej konsoli steruje narzędziami.

Leczenie chirurgiczne w przypadku nowotworów onkologicznych polega na usunięciu macicy, nierzadko z obustronnymi przydatkami. Wykorzystanie zminiaturyzowanych narzędzi chirurgicznych w trakcie operacji pozwala chirurgowi na działanie z bardzo dużą precyzją i wypreparowanie nerwów, naczyń i węzłów chłonnych. To wpływa na niewielką utratę krwi (zdecydowanie mniejszą niż w przypadku operacji wykonywanych metodą klasyczną) oraz mniejszy stopień nasilenia bólu pooperacyjnego oraz krótszy czas hospitalizacji po zabiegu.