Dzięki postępowi w zakresie diagnostyki i metod leczenia rak prostaty stał się chorobą przewlekłą, a nie śmiertelną. Obecnie pacjent z rakiem stercza może żyć aktywnie społecznie i zawodowo i cieszyć się dobrą jakością życia.

Długie i jakościowe życie z rakiem prostaty jest warunkowane dostępem do nowoczesnych standardów terapeutycznych stosowanych współcześnie przed chemioterapią. Takie leczenie istotnie wydłuża przeżycie całkowite, opóźnia progresję choroby i pozwala pacjentom zachować pożądaną jakość życia przez dłuższy czas.

Profilaktyka i diagnoza

Rak prostaty rozwija się w organizmie pacjenta latami, dlatego tak ważna jest regularna profilaktyka. Badaniom profilaktycznym powinni poddawać się mężczyźni niezależnie od obserwowanych objawów klinicznych. Brak objawów nie świadczy o zdrowiu, a wczesne wykrycie choroby zwiększa szanse na całkowite wyleczenie. Podstawowym badaniem diagnostycznym w zakresie raka prostaty jest badanie PSA. Jego wykonanie można zlecić w praktycznie każdym punkcie pobrań.

Leczenie raka prostaty

Wybór metody terapeutycznej zależy od wielu czynników, w tym od stadium i agresywności nowotworu, ogólnego stanu zdrowia pacjenta, a także jego preferencji i oczekiwań. Dostępne są zarówno tradycyjne, jak i innowacyjne metody leczenia. Tym ostatnim przypisuje się wysoką skuteczność, przy jednoczesnym ograniczeniu ingerencji w ciało pacjenta, dzięki czemu pacjenci zachowują sprawność i mogą pozostać aktywni przez cały okres leczenia. Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym to dla wielu pacjentów warunek dobrego samopoczucia, co zwiększa szanse na powodzenie terapii w długiej perspektywie czasu.

Lista dostępnych metod leczenia obejmuje metody, takie jak:

  • zabieg chirurgiczny (prostatektomia, czyli chirurgiczne usunięcie prostaty),
  • radioterapia (wykorzystuje promieniowanie wysokoenergetyczne do niszczenia komórek rakowych),
  • hormonoterapia (ma na celu obniżenie poziomu testosteronu lub zablokowanie jego działania, co może spowolnić lub zatrzymać wzrost raka),
  • chemioterapia.

W ramach innowacyjnych metod leczenia pacjenci ze zdiagnozowanym nowotworem stercza mogą skorzystać z terapii celowanych i immunoterapii.

Terapie celowane

Terapie celowane działają inaczej niż tradycyjna chemioterapia, ponieważ skupiają się bezpośrednio na specyficznych ścieżkach molekularnych lub białkach, które są niezbędne dla przetrwania i wzrostu komórek nowotworowych. Dzięki temu terapie celowane mogą zmniejszać ryzyko uszkodzenia zdrowych komórek i związane z tym skutki uboczne, jednocześnie zapewniając pożądane efekty leczenia.

Immunoterapia

Immunoterapia wykorzystuje naturalną zdolność układu odpornościowego do zwalczania choroby nowotworowej. W przeciwieństwie do terapii celowanej, która bezpośrednio atakuje komórki nowotworowe, immunoterapia stymuluje lub przywraca zdolność układu immunologicznego do rozpoznawania i niszczenia komórek rakowych.