Operacje urologiczne są zabiegami powszechnie stosowanymi w leczeniu schorzeń nerek, narządów płciowych i dróg moczowych. Wśród najczęstszych, które są wykonywane w naszym Szpitalu, są interwencje chirurgiczne w zakresie leczenia kamicy nerkowej i onkologicznych terapii nowotworów nerek i pęcherza. Problemy z prostatą również są na liście najczęstszych schorzeń, z którymi zgłaszają się Pacjenci do naszych urologów.
Najważniejsza w całym procesie jest odpowiednia diagnoza. W tym celu zapraszamy na konsultację do poradni. Wiemy, że dla wielu Pacjentów granicą jest wstyd. Warto go przełamać, ponieważ czas jest jednym z czynników, które mają realny wpływ na powodzenie leczenia, jego czas i ewentualne powikłania. Zapewniamy (i potwierdzają to liczne opinie naszych specjalistów w rankingach lekarzy), że wizyty są przeprowadzane w komfortowej i intymnej atmosferze.

Poniżej przedstawiamy infografikę obrazującą proces leczenia od pierwszej konsultacji, po rehabilitację. Zadbaliśmy o to, aby Pacjent był objęty kompleksową procedurą w jednym miejscu.
Gabinety wyposażone są w urządzenia do diagnostyki obrazowej, aby już podczas pierwszej wizyty móc zobrazować skalę problemu i nakreślić ścieżkę dalszego postępowania.

Po wizycie konsultacyjnej Pacjent udaje się do punktu diagnostycznego, by zgodnie z zaleceniami lekarza uzupełnić wywiad o badania analityczne (najczęściej krwi i moczu).
W dalszej kolejności zapada decyzja, czy schorzenie wymaga ingerencji chirurgicznej. W tym aspekcie znacznie wykroczyliśmy do przodu, gdyż wprowadziliśmy program UROBOTIC, dzięki któremu przeprowadzamy operacje w asyście robota chirurgicznego.

Taki kierunek rozwoju w zakresie operacji urologicznych dał nam możliwość maksymalnego skrócenia pobytu w szpitalu. Zabiegi są mniej inwazyjne, co dla Pacjentów oznacza szybszy powrót do sprawności fizycznej, codziennych aktywności i życia seksualnego.

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym opiekunem Pacjenta.